Zpět na články

Co je Josefské manželství?

Za Josefské manželství označují historici svazek bez intimního styku. Dějiny znají několik případů panovníků, kteří se rozhodli pro takové soužití ve vší cudnosti.

Josef s malým Ježíšem od Gerrita van Honthorsta (1592-1656) Josef s malým Ježíšem od Gerrita van Honthorsta (1592-1656), zdroj: Wikipedia.com

"Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem," stojí v Bibli. "Milujte se a množte se," praví píseň ze známého animovaného filmu Stvoření světa z roku 1957. Navzdory tomu bývají motivem k Josefskému manželství zpravidla náboženské důvody. Vzorem pro takové spojení je biblický vztah Josefa a Panny Marie.

00_3371_Bamberg_-_Dom_(Kaisergrab) Poslední císař Svaté říše římské ze saské dynastie Liudolfingů Jindřich II. byl velmi schopný panovník. Upevnil postavení říše, posílil postavení klášterů a zajistil pevné spojení církve a státu. To však nebyl jediný důvod, proč se mu říkalo "mnišský císař". To bylo inspirováni především tím, že si s manželkou Kunhutou dali slib cudnosti a zřejmě spolu žili bez pohlavního styku. V každém případě pár nezplodil žádné potomky a po Jindřichově smrti v roce 1024 linie Otonů vymřela.

Také Svatá Kateřina Švédská žila ve 14. století v Josefském manželství. Ve třinácti letech se provdala za šlechtice Eggarda von Kürnen a oba si přísahali cudnost, protože Kateřina se chtěla věnovat církevní kariéře. Po Eggardově smrti v roce 1349 odešla do kláštera v Římě, nakonec se ale vrátila do Švédska a byla abatyší ve Vadsteně. Josefské manželství se připisuje i Svaté Cecílii či patronce Slezska Svaté Hedvice.

U všech výše zmíněných lze předpokládat, že ve svazku bez intimního styku a dětí žili dobrovolně. Naproti tomu Aelia Pulcheria, dcera východořímského císaře Arcadia, byla k takovému soužití přinucena. Jelikož její sedmiletý bratr Theodosius II. byl v roce 408 korunován na císaře východořímské říše, musela složit slib cudnosti, protože mocní prefekti chtěli zabránit tomu, aby její případní potomci vznášeli nárok na trůn. Když se v roce 450 provdala za budoucího císaře Marciana, cítila se být touto přísahou zavázána a své panenství si uchovala až do smrti o tři roky později. Svůj majetek odkázala církvi na charitativní účely.

diskuze: 0 příspěvků, nových

Zpět na články